Šamotiranje

Šamotiranje

 
Šamotiranje : Šamotiranje

U svojoj dugoj tradiciji od davne 1921 kao sastavni dio tadašnje grupacije Đuro Đaković pa do današnjih dana kao ĐĐ Montaža Izolak d.o.o. najznačajnije područje našeg rada je projektiranje, isporuka i montaža svih vrsta vatrostalnih obloga odnosno šamotnih materijala.

Projektiranje, isporuku, montažu kao i demontažu vatrostalnih obloga izvodimo u vrijeme:

  • Remontnih radova
  • Izgradnje
  • Održavanja

Naše najznačajnije reference su u području:

  • Termoelektrana (šamotiranje kotlova)
  • Cementarama (ozid peći, hladnjaka klinkera, izmjenjivač toline, multi cikloni itd)
  • Rafinerijama (ozid vaku peći i pripadajućih kanala, ozid regeneratora i zračnog distributera ( rešetke) regeneratora)

Kod izvođenja isporuke i montaže vatrostalnih obloga koriste se materijali i sa inozemnog i sa domaćeg tžišta. Materijali za izradu ozida kotla moraju biti otporni na visoke temperature, ovisno o mjestu ugradnje i iznad 1000 °C.Materijali za izradu ozida kotla moraju biti odabrani i dimenzionirani tako da maximalno sprečavaju prolaz topline i na taj način snižavaju temperaturu i štite strojarske dijelove kotla od utjecaja visokih temperatura produkata izgaranja.

Kod izvođenja ozida koristimo različite vrste materijala kao što su:

  • Šamotna opeka
  • Izolaciona opeke
  • Vatrostalni beton
  • Izolacioni beton

Reference

Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 1
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Izrada šamotne obloge u Cementari Beremend u Mađarskoj2
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 3
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Izrada šamotne obloge u cementari Enfida u Tunisu4
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 5
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 6
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 7
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 8
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 9
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Izrada šamotne obloge u Cementari Beremend u Mađarskoj10
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 11
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 12
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 13
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Ozid komore14
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 15
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Ozid gorionika16
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 17
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Ugradnja bazalta u cementari u Koromačnom18
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : 19
Đuro Đaković Montaža Izolak : Šamotiranje : Šamotiranje : Šamotiranje ciklona20