globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

Završeni su radovi izrade, isporuke i ugradnje toplinske izolacije na kogeneracijskom postrojenju Brinje, koje smo izvodili u suradnji sa našim poslovnim partnerom tvrtkom Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. (Hrvatska).

Projekt je završen u skladu sa termin planom. Ukupna količina izvedenih radova je cca. 5.500 m².