globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

Nastavljaju se radovi na montaži toplinske izolacije cjevovoda i zračnih kanala u Munchenu u suradnji sa našim poslovnim partnerom LINDNER d.o.o. (Hrvatska), započeti u siječnju 2021. Radovi su u tijeku te idu prema zadanom termin planu.