globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

bannertim

Uprava firme

DIREKTORI

 
KREŠIMIR TOMIČIĆ
 .
 direktor
 
Å   ++385 35 448 364
Æ   ++ 385 35 448 365
 
ANTO MATKOVIĆ
dipl.ing.strojarstva
 tehnički direktor
 
Å   ++385 35 448 364
Æ   ++ 385 35 448 365

Kreativni tim

PROJEKTI

PRODAJA

 
EMIR SARAJLIĆ
 dipl.ing.str.
 projektiranje
 
Å   ++385 35 448 364
Æ   ++ 385 35 448 365
 
JANJA FILAJDIĆ
dipl.ing.str
 prodaja
 
Å   ++385 35 448 364
Æ   ++ 385 35 448 365
 
ZDENKO ČERIN
dipl.ing.strojarstva
 prodaja
 
Å   ++385 35 448 364
Æ   ++ 385 35 448 365

Logistika

FINANCIJE

NABAVA

 
VESNA MIKIĆ
.
 financije
 
Å   ++385 35 218 827
Æ   ++ 385 35 445 953
 
VERICA AGATIĆ
 .
 financije
 
Å   ++385 35 218 663
Æ   ++ 385 35 445 953