globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

uslugebanner

SAMOTIRANJECIJEV
SAMOTIRANJEPOSTROJENJE
SAMOTIRANJERADNIK

ŠAMOTIRANJE

U svojoj dugoj tradiciji od davne 1921. kao sastavni dio tadašnje grupacije Đuro Đaković pa do današnjih dana kao ĐĐ Montaža Izolak d.o.o. najznačajnije područje našeg rada je projektiranje, isporuka i montaža svih vrsta vatrostalnih obloga odnosno šamotnih materijala.

Projektiranje, isporuku, montažu kao i demontažu vatrostalnih obloga izvodimo u vrijeme:

  • Remontnih radova
  • Izgradnje
  • Održavanja

Naše najznačajnije reference su u području:

  • Termoelektrana (šamotiranje kotlova)
  • Cementara (ozid peći, hladnjaka klinkera, izmjenjivač topline, multi cikloni itd.)
  • Rafinerija (ozid vakuum peći i pripadajućih kanala, ozid regeneratora i zračnog distributera ( rešetke) regeneratora)

Kod izvođenja isporuke i montaže vatrostalnih obloga koriste se materijali i sa inozemnog i sa domaćeg tržišta. Materijali za izradu ozida kotla moraju biti otporni na visoke temperature, ovisno o mjestu ugradnje i iznad 1000 °C. Materijali za izradu ozida kotla moraju biti odabrani i dimenzionirani tako da maksimalno sprečavaju prolaz topline i na taj način snižavaju temperaturu i štite strojarske dijelove kotla od utjecaja visokih temperatura produkata izgaranja.

Kod izvođenja ozida koristimo različite vrste materijala kao što su:

  • Šamotna opeka
  • Izolaciona opeka
  • Vatrostalni beton
  • Izolacioni beton