Lokacija izvođenja radova izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu su Obadine na površini od 3,3 hektara. Glavni izvođač radova je Đuro Đaković TEP d.o.o.. Ukupna vrijednost cjelokupnog postrojenja je 18 milijuna kuna što je ujedno jedna od najvećih investicija na području Općine Brinje. ĐĐ Montaža Izolak obavlja izolacijske radove za partnere iz TEP-a.

Radi se o postrojenju snage 5MW električne energije i 10 MW toplinske energije. Koristit će kao glavnu sirovinu drvnu sječku.

Izolacijski radovi za partnere iz TEP-a uključuju

  • Izolacija kotla i opreme u opsegu cca. 1800 m²
  • Izolacija cjevovoda u opsegu od cca. 2700 m²
  • Isporuka i ugradnja ozida kotla u količini od 13 t

Na ovom projektu odrađujemo posao izolacije elektrofiltera i za partnere iz MAGMA d.o.o. Požega što uključuje izolacije u opsegu cca. 600 m².