Društvo Đuro Đaković Montaža Izolak je 2018. godine na javni Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” prijavilo projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti Društva Đuro Đaković Montaža Izolak (ĐĐMI) kroz provedbu Projekta ulaganja u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta i edukaciju djelatnika“ (dalje: Projekt). Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva Društvo ĐĐMI je kao Korisnik sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ožujku 2019. godine započelo provedbu Projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha Projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta te edukaciju djelatnika Društva ojačati konkurentnost poduzeća, povećati broj zaposlenih te rast prihoda od prodaje i izvoza. Ciljna skupina su zaposlenici Društva, dok su krajnji korisnici sadašnji i budući kupci, dobavljači, udruge kojima Društvo donira i stanovnici Brodsko – posavske županije. Završetak Projekta planiran je u rujnu 2020. godine.

Naziv Projekta Korisnika:

Jačanje konkurentnosti Društva Đuro Đaković Montaža Izolak (ĐĐMI) kroz
provedbu Projekta ulaganja u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta i
edukaciju djelatnika

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Svrha (cilj) Projekta je kroz ovo ulaganje ojačati opću konkurentnost Društva Đuro Đaković Montaža Izolak kroz provedbu Projekta ulaganja u obnovu proizvodnih kapaciteta i usavršavanje djelatnika, odnosno, ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice pozicionirati Društvo u globalnom lancu vrijednosti kroz povećanje proizvodnje i prihoda od prodaje i izvoza i stvaranjem novih radnih mjesta te ulaganjem u razvoj novih kompetencija ljudskog kapitala Društva. Realizacijom Projekta Korisnik će ostvariti preduvjet za jačanje konkurentnosti Društva na domaćem i stranom tržištu, što će mu omogućiti novo zapošljavanje, rast prihoda od prodaje te rast prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost Projekta: 6.295.328,18 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 1.289.138,93 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 15.03.2019. – 15.09.2020.
Kontakt osoba za više informacija:
Krešimir Tomičić, e-mail: info@montaza-izolak.com, tel: +385 (0)35 218 664
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr
Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva Đuro Đaković Montaža Izolak d.o.o.