U prosincu ove godine dovršili smo velike radove na ugradnji toplinske izolacije na postrojenju DENOX u TE Plomin blok II. Radovi su trajali 3,5 mjeseci i pri izvedbi je bilo angažirano 50-ak radnika, djelom naših zaposlenika a dijelom koperanata. Ovi će radovi, velike ekološke važnosti, osigurati značajno smanjenje emisije dušikovih oksida, a time i smanjenje utjecaj na okoliš i postizanje usklađenosti sa EU direktivama.