Ovaj tjedan je naših 20-ak djelatnika dovršilo radove za našeg partnera Đuro Đaković TEP d.o.o. na kogeneracijskom postrojenju u Karlovcu toplinska (izolacija oko 4000 m2), koji su započeli  20.11.2019. U tijeku je povrat radnika, strojeva i preostalog materijala.