Svrha (cilj) Projekta je ojačati tržišnu poziciju, povećati konkurentnost Korisnika te optimizirati i povećati učinkovitost poslovanja putem uvođenja novih HW i SW IKT rješenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA – IZOLAK kroz primjenu novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.1115

Kratki opis Projekta:

Projektom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA – IZOLAK kroz primjenu novih IKT rješenja“ riješit će se problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja zbog nedovoljno učinkovitih poslovnih procesa, što posljedično dovodi do zaostajanja društva za konkurencijom na tržištu. Kroz ulaganje usmjereno u suvremena rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije unaprijedit će se poslovni procesi pripreme proizvodnje, proizvodnje, montaže i upravljanja resursima, čime će se smanjiti troškovi i povećati prihodi, što će rezultirati povećanjem konkurentnosti te bržim rastom i razvojem poduzeća. Ciljne skupine čijim će interesima Projekt izravno doprinijeti su (1) poduzeće Korisnika; (2) partneri i klijenti Korisnika te (3) zaposleni. Završetak Projekta planiran je u listopadu 2020. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Svrha (cilj) Projekta je ojačati tržišnu poziciju, povećati konkurentnost Korisnika te optimizirati i povećati učinkovitost poslovanja putem uvođenja novih HW i SW IKT rješenja. Projektne aktivnosti će kao rezultat imati uvedena nova IKT hardverska i softverska rješenja koja doprinose optimizaciji i unaprjeđenju ključnih poslovnih procesa društva, boljoj ili potpunoj integraciji poslovnih funkcija te optimiziranom i učinkovitijem tijeku rada, kao i boljoj vidljivosti i kredibilitetu. Provedba Projekta će izravno doprinijeti poslovanju poduzeća, optimiziranju poslovnih procesa te će upotreba suvremenih IKT rješenja rezultirati znatnim uštedama i povećanjem učinkovitosti rada Korisnika te veće integracije u okviru poslovne funkcije proizvodnje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 398.513,75 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 215.950,00 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 01.10.2019. – 01.10.2020.
Kontakt osoba za više informacija:
Krešimir Tomičić, e-mail: info@montaza-izolak.com , tel: +385 35448364
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA – IZOLAK d. o. o. za projektiranje, proizvodnju montažu i vanjskotrgovinsko poslovanje