Radovi na projektu toplinske izolacije uPropan Propilen Spliter sistema INA rafinerija nafte Rijeka, započeti 15. siječnja 2020. uključuju 30 naših radnika na poslu izolacije 3000m2. Radovi su ušli u završnu fazu i dobro napreduju.