Radovi na toplinskoj izolaciji 2 kotla (cca 700m2), “GAVLE i LIEKSA” (imenovani po gradovima u Švedskoj i Finskoj, za koje su namijenjeni), u radioni našeg naručitelja radova, TEP d.o.o. u Slavonskom Brodu, koji su započeli 19.05.2020. i na kojima radi 15 radnika, ušli su u završnu fazu.