Nastavljaju se radovi na kogeneracijskom postrojenju Gospić, koje izvodimo u suradnji s našim partnerima iz ĐĐ TEP d.o.o. U opisu posla je izolacija kotla i opreme u opsegu cc. 2000 m², izolacija cjevovoda u opsegu od cca. 2000 m² i isporuka i ugradnja ozida kotla u količini od 15 t. Očekivani rok za završetak radova je krajem prosinca ove godine.

(Work continues on the cogeneration plant Gospić, which we perform in cooperation with our partners from ĐĐ TEP d.o.o. The job description includes insulation of the boiler and equipment in the range 2000 m2, pipeline insulation in the range of approx. 2000 m2 and delivery and installation of boiler walls in the amount of 15 t. The expected deadline for the completion of works is the end of December this year.