Radovi na kogeneracijskom postrojenju Gospić, koje izvodimo u suradnji s našim partnerima iz ĐĐ TEP d.o.o. se polako ali nezaustavljivo primiču završetku. Podsjetimo, radi se o poslovima izolacije kotla i opreme u opsegu cc. 2000 m², izolacije cjevovoda u opsegu od cca. 2000 m² i isporuke i ugradnje ozida kotla u količini od 15 t. Usprkos pogoršanju vremenskih uvjeta, projekt se odrađuje u predviđenim terminima.

(Works on the cogeneration plant Gospić, which we perform in cooperation with our partners from ĐĐ TEP d.o.o. are slowly but surely approaching completion. Recall, it is a matter of insulation of the boiler and equipment in the range of cc. 2000 m2, pipeline insulation in the range of approx. 2000 m2 and delivery and installation of boiler walls in the amount of 15 t. Despite the worsening weather conditions, the project takes place on schedule.)